องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ
 
 

24 มี.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภาารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์กการบริหารส่วนตำบลเมืองปอน

.......................................................................................................

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค. (สัมภาษณ์) และกำหนดดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน

....................................................................................................

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน

......................................................................................................

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน

......................................................................................................

 
 

2 พ.ย. 63 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

......................................................................................................

 

0 2 พ.ย. 63 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

..........................................................................................................

 

0 2 พ.ย. 63 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

.....................................................................................................

 

0 25 พ.ย. 63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

........................................................................................................

  อ่านข่าวเพิ่มเติม    
 

 

   
   
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563

.......................................................................................................

 

31 ต.ค. 62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ สาระสำคัญ หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)

.......................................................................................................

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองปอน ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่หนึ่งประจำปี พ.ศ.2563

......................................................................................................

 

8 ม.ค. 63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ สาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)

.......................................................................................................

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองปอน ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่หนึ่งประจำปี พ.ศ.2563

.......................................................................................................

 

9 เม.ย. 63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ สาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)

.......................................................................................................

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองปอน ในการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สองประจำปี พ.ศ.2563

.......................................................................................................

 

3 กรกฎาคม 2563 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

.......................................................................................................

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองปอน ในการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่หนึ่งประจำปี พ.ศ.2563

.......................................................................................................

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองปอน ในการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่หนึ่งประจำปี พ.ศ.2563

.......................................................................................................

   
 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองปอน ในการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สองประจำปี พ.ศ.2563

......................................................................................................

   
  อ่านข่าวเพิ่มเติม    
 
 
 

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2563 เวลาประมาณ 09.00 น.ได้เกิดอัคคีภัย ไฟไหม้บ้าน นายบุญมี พยนต์พงษ์ศักดิ์ อายุ 40 ปี บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 28 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ได้จัด "โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทใหญ่ "ปอยหวั่งกะป่า" ประจำปี พ.ศ.2563 ณ วัดเมืองปอน

13 ตุลาคม 63 คณะผู้บริหาร และ พนักงานส่วนตำบลเมืองปอน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงเรียนขุนยวมวิทยา

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยาก รธรรมชาต และสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ (กิจกรรมบวชป่า ประจำปี 2563) วันที่ 21 มิถุนายน 2563

 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม