*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ร่วมด้วย นายกสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ กำนัน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน ที่ว่าการอำเภอขุนยวม ตำรวจภูธรขุนยวม ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกัน ดับไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ดำเนินการ มอบของเพื่อใช้ดำรงชีวิตเบื้องต้น ได้แก่ มอบ เสื้อผ้า ผ้าห่ม แปรงฟัน ยาสีฟัน ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมัน รองเท้า เป็นต้น