*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

 

28 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ได้จัด "โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทใหญ่ "ปอยหวั่งกะป่า" ประจำปี พ.ศ.2563 ณ วัดเมืองปอน หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสือสาน ประเพณีปอยเหลินสิบสอง หรือ "ปอยหวั่งกะป่า" ที่ได้สือบทอดกันมาช้านาน อีกทั้งยังเป็นประเพณีที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวไทใหญ่ เกิดความรักความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจของคนในชุมชน โดย ท่านปลัดอาวุโส ท่านบุญศักดิ์ แซ่จอง ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีท่านโยธิน เทียนสุขุม ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ พร้อมทั้งมี สภาวัฒนธรรมตำบลเมืองปอน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอขุนยวม ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเมืองปอน เด็ก เยาวชน ประชาชน ร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ซึ่งมีการจัดงาน ตั้งแต่ วันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2563 พร้อมทั้งมีการแข่งขัน กีฬา เปตอง วอลเล่ย์บอล วอลเล่ย์บอลชายหาด ตะกร้อชายหาด ตามโครงการลานวัดลานกีฬา และร้านค้าอีกมากมาย