*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

 

13 ตุลาคม 63 ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ : น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน คณะผู้บริหาร และ พนักงานส่วนตำบลเมืองปอน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงเรียนขุนยวมวิทยา โดย นางพจนา วัฒนมาลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน