*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

 

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ
( กิจกรรมบวชป่า ประจำปี ๒๕๖๓)
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
ณ ห้วยทรายขาว หมู่๔ ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน คณะสงฆ์ รพ.สต.บ้านเมืองปอน
รร.ชุมชนบ้านเมืองปอน ปกครองท้องที่ และหน่วยงานราชการในพื้นที่