*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

นายถนัด ชัยวิฑูรย์ รองนายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานเปิด โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรการประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน ให้กับตัวแทนผู้นำชุมชน สมาชิกสภา คณะผู้บริการ และพนักงาน ส่วนตำบล ในอำเภอขุนยวม โดยมีนางสาวรานี บูรณะบัญญัติ รองอัยการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นวิทยากรผู้บรรยาย เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 62 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน