*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปเป็นประธาน เปิดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน"(ครั้งที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ บ้านแม่ลาก๊ะ ตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 62 พร้อมหน่วยบริการ ของส่วนราชการ ทุกหน่วยงาน ในอำเภอขุนยวม