*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเงินสนับสนุนโครงการศูนย์บริการคนพิการตำบลเมืองปอน ให้กับนายถนัด ชัยวิฑูรย์ รองนายก อบต.เมืองปอน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการในตำบลเมืองปอน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2561