*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม และหัวหน้า ส่วนราชการในอำเภอขุนยวม ออกเยี่ยมจุดบริการ ในอำเภอขุนยวม และที่ จุดบริการนักท่องเที่ยวในตำบลเมืองปอน ณ จุดบริการ ทางเข้าน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใน ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 61 ถึง วันที่ 2 ม.ค. 62