*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานใน โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทยใหญ่ "ปอยหมั่งกะป่า) งานลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2561 รพหว่างวันที่ 19-22 พ.ย. 61 ณ วัดเมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี ประธานสภาจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายก อบต.เมืองปอน ปลัด อบต.เมืองปอน โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมงานกันอย่างมากมาย มีกิจกรรม การละเล่น ตลอดงาน