*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปเป็นประธาน ในพิธืเปิดงานรื่นเริงเทศกาล ดอกบัวตองบาน อำเภอขุนยวม โดยมี ว่าที่ร้อยตรืณรงค์ชัย จินดาพันธ์นายอำเภอขุนยวม กล่าวรายงาน ความเป็นมาของงาน มืหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดถึงประชาชนจากทุกสารทิศ ร่วมงานงานรื่นเริง เทศกาลดอกบัวตองบาน ระหว่างวันที่ 3-7 พ.ย. 61 ณ สนามบินเก่า อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน