*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

นายสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตคอร์รัปชัน ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร ทางราชการ แก่ประชาชน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เมืองปอน ประจำปี 2561 และโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบต.เมืองปอน ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 61 ณ อาคารเอนกประสงค์ตำบลเมืองปอน