*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

พันจ่าอากาศเอกฐปณต อนรรฆจถกล นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ดิจิทัลระดับชุมชน" ภายใต้กิจกรรมการสร้างการรับรู้ ในการใช้ ประโยชน์ จากโครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน (เน็ตประชารัฐ) เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 61 ณ โรงแรมอิมพิเรียลธารา จังหวัดแม่ฮ่องสอน