*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำเมืองปอน พนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องพลเมืองคุณภาพกับรัฐธรรมนูญใหม่ เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 61 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองปอน