*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

อบต.เมืองปอน ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน ป่าไม้ ทหารพราน โรงเรียนหนองแห้ง โรงเรียนท่าหินส้ม พร้อมด้วยคณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.เมืองปอน และอีกหลายหน่วยงาน ในอำเภอขุนยวม เข้าร่วมโครงการปลูปป่าและหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 61 ณ ลุ่มน้ำส่อม หน้าวัดทุ่งป่า และน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง