*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

อบต.เมืองปอน ร่วมกับ อำเภอขุนยวม ทหารและหนวยงาน ในอำเภอขุนยวม รื้อสะพานแม่ซอ ที่เสียหายอย่างหนักจากอุทกภัย เมื่อต้นเดือน พฤษภาคม 61 ที่ผ่านมา และทำการสร้าง สะพานไม้ชั่วคราว เพื่อการสัญจรของประชาชน บ้านแม่ซอ เป็นไปด้วยความสะดวก และปลอดภัย เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 61 ณ บ้านแม่ซอ หมู่ 5 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน