*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

อบต.เมืองปอน จัด“โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2561” เป็นการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  เช่น การตรวจสุขภาพ ผู้สูงอายุ ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ส่งเสริมการ ออกกำลังกาย  ถ่ายทอดภูมิปัญญา สู่ลูกหลาน  ส่งเสริมการ ปฏิบัติธรรม เมื่อ วันที่ 21 เม.ย. 61 ณ วัดเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน