*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวินัยพนักงาน ส่วนท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลักสูตร 3 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นางพจนา วัฒนมาลา รองปลัด อบต.เมืองปอน และ นายชัยวุฒิ ชินิ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วม