*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

อบต.เมืองปอน นำผู้ยากไร้ ที่ได้รับการซ่อมแซมบ้าน จาก พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงาน วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมิทรมหา ภูมิพลอดุยเดช เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 60 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธ