*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

อบต.เมืองปอน จัดโครงการอบรมการป้องกันอุบัติเหตุ และสร้่างความปลอดภัย ในบ้าน โรงเรียน สถานประกอบการ และชุมชน ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 60 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน สนับสนุนโดย หลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน โดยมีทีมกู้ชีพกู้ภัย จากเทศบาลขุนยวม ให้เกียรติมาเป็น วิทยากร ในครั้งนี้