*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

นายชัยวุฒิ ชินิ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายดำรง วนาวิไลกุล เลขานุการนายก อบต.เมืองปอน ร่วมงาน งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจาปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก แห่งชาติ ครั้งที่ 14 “ภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น สร้างความมั่นคง ทางอาหารและพันธุกรรม” วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2560 ณ ฮอลล์ 6 – 8 และห้องประชุมฟีนิกซ์ 1 – 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุร