*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

พ.อ.อ.ฐปณต อนรรฆจถกล นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายบุญกฤษ นิลละออง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 นายธวัช วารินทร์ ส.อบต. หมู่ 1 และนายสุขเกษม ชัยปรีชาเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างวันที่ 26- 29 ส.ค. 60 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ธารา แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน