*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

อบต.เมืองปอน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนยวม ศูนย์การศึกษา นอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอขุนยวม ครู ค และผู้มีจิตอาสา ในโครงการทำดอกไม้จันทน์ พระราชทาน ในงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ีต่อพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 9-10 ส.ค. 60 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน