*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานใน โครงการมหกรรมสุขภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เล่าสิ่งดีสู่กันฟัง ในปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองปอน เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 60 สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน