*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธาน ในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ กิจกรรม ฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมรำลึกถึง ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 60 เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปศึกษาดูงานของคณะ จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 12-16 มิ.ย. 60 ที่จะถึงนี้