*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน ในฐานะ ห้วหน้าโครงการ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย ในโครงการ ผนึกพลังเครือข่ายวัฒนธรรมขับเคลื่อนตำบล สู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เพื่อทบทวนโครงการต่างๆ ที่เครือข่ายจัดการตนเอง ทำขึ้น ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 60 ณ ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียลธารา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน