*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 








 

นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน ในฐานะ หัวหน้าโครงการ ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน ตำบลเมืองปอน และทีมงาน พวช.เมืองปอน เข้าร่วมงาน เวทีสานพลัง ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน หัวข้อ ตามรอยพ่อสานต่อปฏิบัติการชุมชน ท้องถิ่นน่าอยู่ ระหว่างวันที่ 1-3 มี.ค. 60 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา กรุงเทพฯ