*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

อบต.เมืองปอน ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พื้นที่อำเภอขุนยวม ส่วนราชการต่างๆ และพสกนิกร อำเภอขุนยวม ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความ ภักดี ณ หน้าอาคาร ที่ว่าการอำเภอขุนยวม เพื่อน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช และได้ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระ บารมี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานในพิธี กิจกรรมรวมพลัง แห่งความภักดี เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 59