*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน ในฐานะ หัวหน้าโครงการ ศูนย์จัดการเครือข่าย อบต.เมืองปอน นำทีมงานนักวิชาการ เยี่ยมเครือข่าย อบต.ห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ย. 59 โดยทางทีมงาน อบต.ห้วยปูลิง นำโดยนายกห้วยปูลิง นำทีมงาน อบต.เมืองปอน ขึ้นสำรวจพื้นที่ ดอยปุยหลวง บ้านห้วยฮี้ ด้วย