*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน ในฐานะ หัวหน้าโครงการ ศูนย์จัดการเครือข่าย อบต.เมืองปอน และทีม นักวิชาการ เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผล การดำเนินงาน ของศูนย์จัดการเครือข่าย พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 4-5 ต.ค. 59 ณ บ้านสวนเรือนฝันรีสอร์ท ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม