*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน กล่าวต้อนรับ นางมธุรส ธรรมขันธ์ ท้องถิ่นอำเภอขุนยวม ผู้บรรยายพิเศษในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ ดำเนินการจัดหาพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน และโครงการให้ความรู้และปลูกจิต สำนึกในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ ตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 59