*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

นายจิรพงศ์ เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอนเป็นประธาน ในการปิดการอบรม ในโครงการผนึกพลังเครือข่ายวัฒนธรรม ขับเคลื่อนตำบล สู่ชุมชนท้อง ถิ่นน่าอยู่ รุ่นที่ 9 (เทศบาลตำบลแม่สะเรียง และ อบต.ห้วยปูลิง) อบรมเป็นวันที่ 4และ5 ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. ถึง 2 ก.ย. 59 ณ อบต. เมืองปอน มีรูปภาพ กิจกรรมต่างๆมากมาย ขอเชิญเข้าเยี่ยมชม
แกนนำเครือข่าย เข้าอบรมแหล่งเรียนรู้ วังปลาแม่ลาก๊ะ หมู่ 6 บ้านแม่ลาก๊ะ
 
แกนนำเครือข่าย เข้าชม อนุสรณ์สถานไทย-ญี่ปุ่น ที่อำเภอขุนยวม
 
กิจกรรมสายสัมพันธ์เครือข่าย ช่วงเย็น วันที่ 4 ของการอบรม
กิจกรรมช่วงเช้าวันสุดท้ายของการอบรม
นายจิรพงศ์ เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน กล่าวปิดการอบรม ช่วงบ่าย