*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

นายจิรพงศ์ เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอนเป็นประธาน ในการเปิดการจัดกระบวนการ เรียนรู้ให้ ตำบลเครือข่าย (เทศบาลตำบลแม่สะเรียง และ อบต.ห้วยปูลิง) ในโครงการผนึกพลังเครือข่ายวัฒนธรรม ขับเคลื่อนตำบล สู่ชุมชนท้อง ถิ่นน่าอยู่ (รุ่นที่ 9) ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. ถึง 2 ก.ย. 59 ณ อบต. เมืองปอน วันนี้เป็นวันแรก มีรูปภาพ กิจกรรมต่างๆมากมาย ขอเชิญเข้าเยี่ยมชม
แกนนำเครือข่าย เข้าอบรมแหล่งเรียนรู้ ปฏิทินวัฒธรรมไทใหญ่
 
แกนนำเครือข่าย เข้าพิธีมัดมือสู่ข้วญ ของชาวไทใหญ่