*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

แกนนำเครือข่าย (เทศบาลตำบลแม่ยวม และ อบต.สันติคีรี) ทำกิจกรรม เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ ในโครงการผนึกพลัง เครือข่ายวัฒนธรรม ขับเคลื่อนตำบล สู่ชุมชนท้อง ถิ่นน่าอยู่ (รุ่นที่ 8) ระหว่างวันที่ 1-5 ส.ค. 59 ณ อบต. เมืองปอน วันนี้เป็นวันที่ 2 ของการอบรม มีรูปภาพ กิจกรรมต่างๆมากมาย ขอเชิญเข้าเยี่ยมชม