*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรในระบบการบริหารบุคคลระบบแท่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ อาคารเอกนประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2559 โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐาน การบริหารงานบุคคล สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ท้องถิ่นอำเภอขุนยวม ให้เกียรติเป็นวิทยากร