*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการ สำนักนโยบาย และแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นผู้แทน พระองค์ ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน จาก ทูลกระหม่องหญิง อุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโครงการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย" ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด แม่ฮ่องสอน นายอำเภอขุนยวม นายก อบต.เมืองปอน ผู้กำกับสถานีตำรวจขุนยวม ทหาร และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ให้การต้อนรับ มีผู้เข้ารับถุงพระราชทาน ในครั้งนี้ จำนวน 500 ราย ในพื้นที่ตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2559