*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 
--------- VTR ประชาสัมพันธ์ โครงการ สปสช. เมืองปอน ตั้งอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร: 0-5368-4648 -----------

 แผนงาน /โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2553

*************** คู่มือ สปสช. ปี 2553
*************** รูปโครงการรักษ์ดวงตา ปี 2553
*************** รูปประกอบโครงการ สปสช. ปี 2553
 แผนงาน /โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2554
*************** ระเบียบระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน( แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) ปี 2554
*************** รูปโครงการรักษ์ดวงตา ปี 2554
 แผนงาน /โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2555
*************** ต้อนรับคณะกรรมการประเมินกองทุนฯระดับอำเภอ ปี 2555
 แผนงาน /โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2556
*************** รูปประชุมศูนย์เรียนรู้ วันที่ 13 มิถุนายน 2556
*************** ถาม - ตอบ ข้อกฏหมาย กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สปสช.
 
 
 
 
รูป กิจกรรม สปสช. ประจำปี 2556